Đảng Cộng hòa chưa thống nhất được ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Sau khi Hạ nghị sĩ Tom Emmer tuyên bố từ bỏ cuộc đua, đảng Cộng hòa vẫn chưa thể thống nhất được ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Hạ nghị sĩ Tom Emmer đã vượt qua 7 ứng cử viên khác sau 5 vòng bỏ phiếu trong nội bộ đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, sau đó ông Emmer đã đột ngột tuyên bố từ bỏ cuộc đua giành chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện. Với thất bại của ông Emmer, đây là lần thứ 3 phe Cộng hòa bác bỏ chính ứng cử viên của mình vào chức Chủ tịch Hạ viện, vốn đã bị bỏ trống sau khi Hạ nghị sĩ Kevin McCarthy bị bãi nhiệm vào đầu tháng 10./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam