Đề xuất mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước cho công dân từ 0 - 6 tuổi

Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước và mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Theo đó Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi. Mẫu căn cước đề xuất dành cho người từ 0 - 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước.

Còn đối với công dân từ 6 tuổi trở lên, dự thảo thông tư cơ bản giống như căn cước công dân hiện nay. Tuy nhiên, nhiều thông tin thể hiện trên mặt thẻ sẽ có thay đổi theo quy định của Luật Căn cước mới.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam