Từ 1/7/2024, sẽ thu hồi, giữ hàng loạt thẻ căn cước

Điều 29 Luật Căn cước 2023 quy định, công dân bị thu hồi thẻ căn cước trong 3 trường hợp: Bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; Thẻ căn cước cấp sai quy định; Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.

Bên cạnh đó, cá nhân sẽ bị giữ thẻ ăn cước trong 2 trường hợp: Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam