Góc nhìn hôm nay: Thẻ căn cước từ 1/7/2024

Như vậy là Căn cước công dân và Chứng minh nhân dân đang dùng hiện nay, nếu hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024, sẽ chỉ tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Chứng minh nhân dân dù còn hạn sử dụng sau ngày 31/12/2024, thì chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. .

Những thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024, sẽ được sử dụng đến hết thời hạn đã in trên thẻ.

Còn tấm thẻ mới khi cấp lần đầu cho người dân, hoặc là cấp đổi kể từ ngày 1/7/2024, sẽ có tên là Thẻ Căn cước. Đây là những nội dung mới của Luật Căn cước, được giới thiệu tại lễ công bố luật và pháp lệnh mà Quốc hội khóa XV phê chuẩn tại Kỳ họp tháng 6 vừa qua. Luật Căn cước 2023, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 và thay thế Luật Căn cước công dân 2014.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng