Đảm bảo tính thống nhất dự án Luật Dầu khí với các luật khác

Sáng 5/5, Hội đồng dân tộc của Quốc hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), dự kiến trình tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến khẳng định rõ quan điểm, Luật Dầu khí là luật áp dụng chung chứ không chỉ dành riêng cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Dự thảo lần này đã tập trung rà soát các quy định về áp dụng Luật Dầu khí với các luật có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, để đảm bảo thống nhất, cụ thể, khả thi, phù hợp thực tế và tính đặc thù của lĩnh vực dầu khí. Đặc biệt, việc áp dụng Luật Đấu thầu và Luật Dầu khí trong lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí cũng được các đại biểu quan tâm và đề nghị cơ quan chịu tác động của luật cho ý kiến.

Ông LÊ NGỌC SƠN - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam: "Khi sửa Luật Đấu thầu cũng đã nói rất nhiều vì sao dầu khí không phải theo Luật Đấu thầu. Ở đây, dầu khí không chỉ là Tập đoàn Dầu khí mà còn cả các nhà đầu tư nước ngoài nữa. Thứ 2 là các hàng hoá vật tư phục vụ hoạt động dầu khí thì rất khác, ví dụ như 1 mũi khoan kim cương chẳng hạn thì số nhà cung cấp rất ít, trên thế giới chỉ có vài nhà cung cấp. Nếu chúng ta đưa ra đấu thầu vì việc lựa chọn rất khó”.

Cũng trong hội nghị, một số ý kiến cho rằng, các hợp đồng dầu khí được ký kết theo lô dầu khí, khi chưa biết rõ tiềm năng, quy mô, trữ lượng. Giai đoạn tìm kiếm thăm dò chi phí lớn, rủi ro cao. Qua đó cũng đề nghị dự thảo luật cân nhắc thêm một số ý kiến liên quan đến môi trường đầu tư nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư lớn như: xem xét bổ sung mức thu hồi chi phí lớn hơn 80% cho một số trường hợp đặc biệt; xem xét điều chỉnh thuế suất đối với thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thấp nhất là 20% như các lĩnh vực khác thay vì 25% như hiện nay. 

Ông NGUYỄN THÀNH CÔNG - Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội: “Về ưu đãi trong hoạt động dầu khí, tôi nhất trí với tiêu chí xác định đối tượng và mức thuế ưu đãi, ưu đãi đặc biệt như dự thảo luật để phù hợp thực tiễn. Đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm hình thức cơ chế ưu đãi khác để thực sự bảo đảm tính cạnh tranh và đảm bảo thu hút đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Nhất là khi các quốc gia đang nghiên cứu áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp toàn cầu”. 

Các đại biểu còn thảo luận, làm rõ thêm các kiến nghị đã được đề xuất như hiệu chỉnh lại quy định về quyết toán chỉ áp dụng khi hoàn thành giai đoạn đầu tư của dự án dầu khí, không quy định quyết toán đối với chi phí của hợp đồng khi kết thúc dự án chung chung.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Quang