Chủ tịch Quốc hội: Chuyển dịch năng lượng phải công bằng, khả thi, đảm bảo an ninh năng lượng

Việt Nam cam kết tại COP26 sẽ thực hiện phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Và chuyển dịch năng lượng là vấn đề lớn được các Ủy viên Thường vụ Quốc hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: “Chuyển đổi năng lượng thì phải công bằng, khả thi, đảm bảo an ninh năng lượng”.

Ngành than là một trong các ví dụ điển hình của chuyển dịch năng lượng. Hiện tại, công suất cả ngành đang khoảng 40 triệu tấn. Năm 2040, bắt đầu giảm dần khai thác và đến năm 2050 thì sẽ dừng hoàn toàn. Quá trình chuyển dịch này sẽ tác động trực tiếp đến khoảng 110.000 công nhân ngành than tại Quảng Ninh.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng phải bảo đảm người dân được tiếp cận năng lượng với giá cả phải chăng, hỗ trợ đầy đủ cho những người bị tác động bởi quá trình chuyển đổi và không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, báo cáo giám sát cần có quan điểm rõ ràng: chuyển đổi năng lượng phải vừa đảm bảo công bằng, vừa đảm bảo an ninh năng lượng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Hạnh -

Diệu Huyền -

Quang Sỹ -

Anh Đức