Chủ nhiệm UB Pháp luật: 796 kiến nghị kéo dài nhiều năm, tại sao không giải quyết rốt ráo?

Cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá 15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành trong điều kiện công việc rất nhiều, hết sức phức tạp nhưng vẫn quan tâm giải quyết kịp thời cơ bản, đúng thời hạn kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên cũng đề nghị với 17,8% kiến nghị chưa được trả lời cần phải quan tâm, sớm giải quyết.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các Đoàn đại biểu Quốc hội trước và sau Kỳ họp thứ 3, đã có 2.640 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay đã giải quyết được 2.171 kiến nghị, đạt 82,2%. Tuy nhiên một số Bộ, ngành trả lời còn chưa đúng thời hạn theo quy định như Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung trả lời cử tri của một số Bộ, ngành chưa đầy đủ, còn chung chung. Công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành còn chưa chặt chẽ, không kịp thời nên một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết.

Qua thảo luận, một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận báo cáo lần này chuẩn bị đã phản ánh khá toàn diện việc giải quyết trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, song cần làm rõ thêm đối với 796 kiến nghị còn đang được tiếp tục xem xét, giải quyết tại các kỳ họp trước.

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội: “Tôi thấy chỗ này phải làm rõ hơn. 796 kiến nghị này kéo dài nhiều năm nay rồi. Báo cáo kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri năm nào cũng đề cập đến số tồn đọng này, nhưng tiến độ giải quyết rất chậm. Đề nghị làm rõ những vướng mắc cụ thể nào liên quan đến việc giải quyết. Tại sao không thể giải quyết được một cách rốt ráo những kiến nghị của cử tri mà chúng ta cứ để dồn từ năm này sang năm kia.”

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng tán thành yêu cầu cần phải làm rõ 796 kiến nghị này cũng như 469 kiến nghị tại Kỳ họp thứ 3 chưa được giải quyết.

Phó Chủ tịch Quốc hội TRẦN QUANG PHƯƠNG: “Bổ sung thêm các nguyên nhân, giải pháp để giải quyết 726 kiến nghị kéo dài nhiều năm, những nguyên nhân, giải pháp để thực hiện các kiến nghị trong xử lý của cơ quan khối tư pháp.Tính đến ngày 5/10 còn 469 kiến nghị chưa trả lời, chiếm 17,8%, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương giải quyết, trả lời đầy đủ kiến nghị và quan tâm giải quyết trong quá trình chỉ đạo thực tiễn.”

Cùng với đó đề nghị Ban Dân nguyện nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, trong đó tập hợp đầy đủ các phần trả lời kiến nghị của các cơ quan, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội để cử tri, nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm, thông tin về những vấn đề liên quan đến kiến nghị của mình; qua đó cũng giảm bớt được tình trạng trùng lặp trong tổng hợp kiến nghị và trả lời kiến nghị.

Vũ Hiếu