Câu chuyện hôm nay: Khắc phục hạn chế Nghị quyết 119 để Đà Nẵng triển khai chính quyền đô thị

Khang trang, sạch đẹp là hình ảnh của nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Phước Trường 1, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Nhà sinh hoạt này từng bị hư hỏng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân và mới đây đã được sửa chữa, kịp thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Theo chính những người dân nơi đây, nhờ thí điểm chính quyền đô thị, việc sửa chữa hư hỏng được ủy quyền cho UBND phường quyết định nên khắc phục rất nhanh. Ngoài ra, việc chăm sóc cây xanh cũng được phường giao cho hội đoàn thể giám sát tại chỗ nên được người dân ủng hộ.

Thí điểm chính quyền đô thị, thành phố Đà Nẵng đã sắp xếp tổ chức bộ máy thành một cấp chính quyền HĐND và UBND; còn ở 6 quận và 45 phường thì không tổ chức HĐND. Cùng với đó, phân cấp ủy quyền được đẩy mạnh, tạo sự linh hoạt trong triển khai, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, giảm bớt khâu trung gian.

Việc thực hiện thí điểm này cũng giúp bộ máy công quyền tại Đà Nẵng được tinh gọn hơn, giảm 30 phòng thuộc sở ban ngành, giảm 33 phòng thuộc chi cục, giảm còn 386 đơn vị sự nghiệp công lập và giảm thời gian 233 ngày của 89 nội dung phân cấp ủy quyền.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Hùng