Bình Phước dành 0,5% ngân sách cho khoa học - công nghệ

Chiều ngày 28/11, Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội có buổi giám sát chuyên đề tại tỉnh Bình Phước về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ” và kiểm tra thực tế tại các cơ sở kinh doanh có nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Giai đoạn 2016 – 2020, tổng kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ cho sự nghiệp KH&CN của Bình Phước là hơn 109 tỷ đồng. Bình quân các năm, đầu tư kinh phí sự nghiệp KH&CN đạt khoảng 0,5% so với tổng chi ngân sách của địa phương; phê duyệt chủ trương 3 dự án đầu tư các thiết bị phát triển cho KH&CN. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị tỉnh Bình Phước làm rõ các vấn đề về chi ngân sách cho sự nghiệp KH&CN năm 2021 và 2022; việc thành lập quỹ KH&CN tại các doanh nghiệp; việc xét chọn, tuyển chọn, đảm bảo tính khả thi của các đề tài KHCN; việc thành lập quỹ KHCN tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này; đồng thời đề xuất một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN…

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát đề nghị tỉnh Bình Phước khi tổ chức triển khai thực hiện đề tài cần có đánh giá kết quả thực hiện, kết quả chuyển giao, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc về văn bản để đoàn giám sát báo cáo với cơ quan của Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Đoàn đã khảo sát thực tế tại Công ty cổ phần ong mật Bình Phước ở phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành và Trung tâm KH&CN tỉnh. Tại các nơi đến, đoàn giám sát được lãnh đạo đơn vị giới thiệu về những thế mạnh cũng như khó khăn trong quá trình hoạt động của cơ sở, đơn vị./.

Thực hiện : Quang Duy Tăng Sắc