Ý kiến cử tri 7/6: Phát triển thiết bị, khoa học công nghệ ở vùng sâu, vùng xa

4 nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp này dựa trên đề xuất của các đoàn đại biểu Quốc hội và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5.

Theo nhận xét của cử tri, qua trả lời chất vấn, các vị Bộ trưởng đã giải trình khá rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục những hạn chế của Bộ, ngành mình, không chỉ góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề thời sự, cấp bách, mà còn nhận diện và đề xuất giải pháp cho những vấn đề căn cơ, lâu dài, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn. Cùng với đó, cử tri tiếp tục gửi tới Quốc hội những vấn đề cần các cơ quan Nhà nước xem xét, giải quyết.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam