Xây dựng đề án Quốc hội điện tử đồng bộ với Chương trình chuyển đổi số quốc gia

Sáng 19/10, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiện đề án Quốc hội điện tử họp phiên đầu tiên, công bố Nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, ban hành kế hoạch và quy chế hoạt động. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì buổi làm việc.

Theo Nghị quyết thành lập, Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng ban, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm Phó trưởng ban thường trực. Chủ nhiệm Uỷ ban KHCN và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy làm phó trưởng ban. Việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án Quốc hội điện tử, đồng bộ với Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phục vụ cho hoạt động thường xuyên của Quốc hội trên 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh việc xây dựng Quốc hội điện tử phải tiếp tục kế thừa các hoạt động đang vận hành, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông. Các thành viên Ban chỉ đạo cũng cần tham gia chủ động, tích cực, đóng góp tiếng nói của Quốc hội Việt Nam trong các diễn đàn chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: "Tôi xin lưu ý phải có tiếng nói của Quốc hội Việt Nam về vấn đề này, tức là khi tham gia vào các diễn đàn CNTT, chuyển đổi số, phải tham gia các vấn đề chứ không chỉ là tham gia kết nối cầu truyền hình, mà phải có tiếng nói. Việc xây dựng Quốc hội điện tử phải đáp ứng yêu cầu về tính khả thi, hiệu quả, có định hướng tương lai. Đồng thời, bảo đảm đồng bộ với các cơ quan trong hệ thống chính trị."

Bên cạnh đó, chú ý đến các yếu tố khoa học, công nghệ quốc tế, bảo đảm phục vụ hoạt động của Quốc hội trong quan hệ đối ngoại song phương, đa phương và các tổ chức nghị viện mà Quốc hội Việt Nam là thành viên; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế đã có ở Việt Nam trong chuyển đổi số.

Thực hiện : Thanh Nga Quang Anh Quang Sỹ