Vì tính chuyên ngành và quan trọng, đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét kỹ lưỡng Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Vì tính chuyên ngành, tính quan trọng của Luật Các tổ chức tín dụng, đại biểu Nguyễn Hải Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng Quốc hội cần xem xét kỹ lưỡng, thông qua dự án luật này theo quy trình 3 Kỳ họp.

Vì tính chuyên ngành, tính quan trọng của Luật Các tổ chức tín dụng, đại biểu Nguyễn Hải Nam - Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng Quốc hội cần xem xét kỹ lưỡng, thông qua dự án luật này theo quy trình 3 Kỳ họp.

Từ tham khảo các kinh nghiệm quốc tế, đại biểu cho rằng việc sở hữu chéo hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng đã gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền các nước đã tăng cường đẩy mạnh cổ phần hóa để sắp xếp lại ngân hàng, cùng với đó là việc cải tổ hệ thống pháp luật, thành lập hội đồng giám sát tài chính, tăng cường trách nhiệm của cơ quan tham gia giám sát ngân hàng, nâng cao trách nhiệm của các ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

Đại biểu cho rằng, Điều 37, 38, 39 của dự thảo luật cần có quy định chặt chẽ hơn nữa để tăng cường trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát. Theo đó, thành viên Ban Kiểm soát cần có năng lực, độc lập, tuy nhiên, thời gian qua, chốt chặn cuối cùng này chưa chứng minh được hiệu quả.

Đại biểu cũng kiến nghị cần tăng cường công khai, minh bạch, giảm tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần, xem xét kỹ lưỡng hiệu quả tác động của quy định. Ngoài ra, cần rà soát, nghiên cứu kỹ để đảm bảo nhất quán, đồng bộ trong các quy định trong dự thảo luật.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!