Vì sao phải đổi tên Luật Căn cước?

Liên quan đến đề xuất của Chính phủ đổi tên Luật Căn cước công dân thành Luật Căn cước, hiện có 2 luồng ý kiến khác nhau: Có ý kiến bày tỏ tán thành, trong khi một số ý kiến khác đề nghị giữ nguyên tên gọi như hiện nay. Vậy vì sao phải đổi tên thành Luật Căn cước? Việc này mang lại ý nghĩa, thuận lợi gì?

Đó là ý kiến, lập luận của người dân và chuyên gia trước đề xuất đổi tên luật thành Luật Căn cước. Bên cạnh đó, việc lược bỏ cụm từ “công dân” sẽ đáp ứng được yêu cầu quản lý căn cước đối với toàn bộ người dân sinh sống tại Việt Nam. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng chưa có đầy đủ các quyền như công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và công ước quốc tế về quyền con người.

Về việc đổi tên thẻ căn căn cước, nhiều ý kiến đánh giá, đây là bước tiền đề cho hội nhập quốc tế.

Việc đổi tên luật, tên thẻ trong dự án luật lần này đem lại nhiều ý nghĩa của sự phát triển. Những nội dung được quy định trong luật chính là tiền đề quan trọng để xây dựng cơ sở dữ liệu số của công dân. Là nền tảng để chuyển đổi số quốc gia, xây dựng phương thức quản lý nhà nước mới, xây dựng chính phủ số, công dân số và nền kinh tế số. Khi đã đầy đủ cơ sở dữ liệu, được kết nối, người dân sẽ được hưởng một phương thức quản lý hiện đại, một môi trường giao dịch thuận lợi và văn minh. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Khánh Linh -

Việt Hà