Vấn đề bệnh viện Việt Đức và Hà Nam cơ sở 2 tiếp tục "nóng" tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Nam

Tại tỉnh Hà Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Lê Thị Nga và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam tiếp xúc cử tri 2 xã Đại Cương, huyện Kim Bảng và xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm.

Nhiều cử tri đã kiến nghị về các quy định liên quan quyền lợi, chế độ và chính sách đối với người cao tuổi do nhiều quy định trong Luật Người cao tuổi không còn phù hợp, đề nghị Chính phủ, Quốc hội có chính sách quan tâm đến vấn đề này. Theo đó giảm độ tuổi hưởng trợ cấp người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi để đảm bảo việc thụ hưởng chính sách của nhà nước.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cần tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp; Củng cố hạ tầng giao thông; hỗ trợ kinh phí nâng cấp di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đình Đống Cầu và đình Ông.

Riêng vấn đề 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, được xây dựng và chưa thể đi vào hoạt động, cử tri kiến nghị cần sát sao hơn về các công trình gây lãng phí này

Ông DƯƠNG VĂN ĐOẠT, Cử tri xã Đại Cương, huyện Kim Bảng- Hà Nam: "Bệnh viện không được sử dụng, chúng tôi phải đi khám xa"

Bà LÊ THỊ NGA, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội: "Chính phủ đã vào cuộc, Quốc hội đã đề cập đến trong bao cáo tiết kiệm chống lãng phí"

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Lê Thị Nga đề nghị tỉnh Hà Nam cần quan tâm, xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri, đảm bảo người dân, cử tri được tiếp cận các chính sách của nhà nước một cách tốt nhất.

Thực hiện : Bích Hạnh Diệu Huyền Hồng Dũng