Uỷ ban Xã hội của Quốc hội khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6

Sáng 13/5, tại Đà Nẵng, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội đã khai mạc Phiên họp toàn thể lần thứ 6. Cho ý kiến thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), các đại biểu cho rằng việc xây dựng dự án luật này để thể chế hóa quan điểm của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 và giải quyết các vấn đề về thực tiễn phát sinh chưa có cơ sở pháp lý.

Tại phiên họp khai mạc, Uỷ ban Xã hội của Quốc hội cơ bản tán thành với bố cục của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương và 106 Điều, thêm 3 chương (chương VI, X, XI) so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. 

Để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, dự án luật lần này xây dựng theo hướng “Lấy người bệnh làm trung tâm” thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại…

Ông NGUYỄN THANH LONG - Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu: “Quan điểm xây dựng dự án luật là tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, lấy người bệnh làm trung tâm; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao và phù hợp với công nghệ quốc tế; tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế bảo đảm sự công bằng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước và tư nhân”. 

Ngoài nội dung thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tại phiên họp toàn thể lần thứ 6 của Ủy ban Xã hội của Quốc hội lần này, các thành viên Uỷ ban Xã hội cũng đã cho ý kiến thẩm tra về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)… Phiên họp diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13 - 14/5.

Thực hiện : Mỹ Phượng Lê Anh