Ủy ban Văn hóa Giáo dục làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Sáng 25/9, thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có cuộc làm việc với Kiểm toán Nhà nước về tình hình thực hiện pháp luật về ngân sách Nhà nước (NN) năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, thanh niên, trẻ em…

Năm 2022, Kiểm toán NN đã thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2021 của các đơn vị: Bộ GD&ĐT, Trung ương đoàn, Bộ Thông tin và Truyền thông. 6 tháng đầu năm 2023, Kiểm toán NN cũng đã thực hiện kiểm toán chuyên đề độc lập, phân bổ vốn đầu tư chương trình phục hồi và kinh tế xã hội, việc thực hiện các chính sách đầu tư phát triển theo NQ số 43/QH15 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Đối với Quỹ Hỗ trợ, phát triển du lịch, đến ngày 19/1/2023, quỹ mới được cấp vốn điều lệ của năm 2022. Đến hết ngày 16/3 vẫn chưa thực hiện được việc lập, trình phê duyệt kế hoạch quản lý, sử dụng và chưa lựa chọn được ngân hàng để gửi 150 tỷ đồng vốn điều lệ mặc dù Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã phê duyệt danh sách 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhận tiền gửi vốn điều lệ và kinh phí nhàn rỗi của Quỹ. Như vậy, mặc dù đã hoàn thành đúng tiến độ các thủ tục cần thiết nhưng việc phân bổ vốn cho các dự án không đáp ứng được chủ trương giải ngân một phần Chương trình trong năm 2022 và không đảm bảo tiến độ đề ra theo chủ trương đầu tư được duyệt. 

Phan Hằng -

Vũ Hiếu