TP. Hồ Chí Minh: Bổ sung hơn hơn 1.244 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định chi bổ sung 1.244 tỉ đồng để thực hiện gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Trong đó, thành phố Thủ Đức được phân bổ nhiều nhất với hơn 185 tỉ đồng; các quận 1, 7 và Bình Tân đều nhận được hơn 100 tỉ đồng. Các địa phương còn lại được cấp từ trên 700 triệu đồng đến 85 tỉ đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chủ động sử dụng nguồn lực địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định. Trường hợp kinh phí tại chỗ không đủ thì dùng phần ngân sách thành phố bổ sung để chi trả. Ngành lao động thành phố dự tính sẽ có gần 1,2 triệu người lao động ngoại tỉnh và đang ở thuê tại thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ tiền thuê nhà với tổng kinh phí gần 2.100 tỉ đồng.

Linh Có - Tăng Sắc