Tiêu điểm: Dồn "đặc thù" cho Cần Thơ vì sự phát triển của cả vùng

Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế đặc thù cho thành phố Cần Thơ có 2 nội dung đáng chú ý là chính sách mới lần đầu thí điểm, không chỉ cho TP Cần Thơ mà mang tính toàn vùng: Đó là, các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ.