Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

Sáng 10/4, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày tóm tắt thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023.

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong tổng số 25 dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023, có 20/25 dự án là kết quả của 20 nhiệm vụ lập pháp được xác định tại Kế hoạch số 81 của UBTVQH, 5 dự án còn lại được các cơ quan đề nghị.

Theo Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, về điều chỉnh Chương trình năm 2023, đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Ủy ban Pháp luật và Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội thống nhất đề nghị đưa dự án luật này vào Chương trình nhưng lùi tiến độ 1 kỳ họp so với đề nghị của Chính phủ. Nhất trí việc ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản nhưng Ủy ban Kinh tế đề nghị lùi thời gian trình 1 kỳ họp so với đề nghị của Chính phủ để cân đối hợp lý số lượng nhiệm vụ mà Ủy ban Kinh tế đảm nhiệm tại kỳ họp thứ 6.

Về dự kiến Chương trình năm 2024, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào 18 dự án luật, qua thẩm tra, Ủy ban Pháp luật cho rằng, khối lượng công tác lập pháp cần hoàn thành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV còn rất lớn, chưa kể còn có thể bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới theo yêu cầu tại các văn kiện của Đảng, cũng như để đáp ứng đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống. Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực tối đa, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án được giao chủ trì, đề xuất sáng kiến, giải pháp để Quốc hội hoàn thành Chương trình công tác lập pháp của nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh