Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán

Chiều 11/7, Kiểm toán nhà nước Tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và công tác 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng kiểm toán, kịp thời kiến nghị các chính sách về mua sắm công, đấu thầu, thoái vốn DNNN hiện đang có nhiều bất cập, hạn chế.

Đến ngày 30/6, toàn ngành kiểm toán đã triển khai 138/234 đoàn kiểm toán theo kế hoạch. Với 6 báo cáo kiểm toán chuyển từ kế hoạch kiểm toán 2021 sang năm 2022, Kiểm toán đã kiến nghị tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước hơn 8.661 tỷ đồng, trong đó có chuyên đề kiểm toán việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác, phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ, đặc biệt đã chuyển 04 vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đánh gía cao những nỗ lực của Kiểm toán nhà nước, nhưng với yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn đòi hỏi, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Kiểm toán nhà nước tiếp tục đổi mới phương thức kiểm toán từ kế hoạch kiểm toán đến triển khai hoạt động kiểm toán; Tổng kết, đánh giá cuộc kiểm toán thí điểm từ xa đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để từng bước mở rộng thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong thời gian tới, tiệm cận với thông lệ kiểm toán quốc tế, cùng Quốc hội và Chính phủ, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đẩy mạnh hơn phòng chống tham nhũng tiêu cực. 

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: “Chú trọng phát hiện, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp, tham gia kiến nghị đối với Chương trình xây dựng Luật pháp lệnh của Quốc hội đặc biệt lưu ý đến các kiến nghị để hoàn thiện quy định về mua sắm công, đấu thầu, quản lý đất đai, quản lý thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang có nhiều bất cập, hạn chế, vướng mắc trong triển khai và có kẽ hở gây thất thoát, lãng phí, trục lợi; tham gia phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tổ chức một số phiên giải trình; đẩy mạnh công khai kết quả kiểm toán, kết quả kiểm toán của từng cuộc kiểm toán." 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các kiểm toán viên Kiểm toán nhà nước luôn giữ vững đoàn kết, nâng cao đạo đức thực thi công vụ, giữ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, công tâm, chính trực để đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công một cách công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác.

Thực hiện : Hải Yến Hồng Dũng