Tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%: Cả doanh nghiệp và ngân hàng đều e ngại

Nghị định 31 hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được Chính phủ ban hành từ tháng 5/2022. Tổng gói hỗ trợ lên đến 40.000 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy nền kinh tế phục hồi nhanh. Thế nhưng, thực tế giải ngân gói hỗ trợ này lại rất chậm, không như kỳ vọng.

Theo báo cáo của NHNN Việt Nam, đến hết năm 2022, giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách theo NĐ 31 của Chính phủ mới đạt hơn 134 tỷ đồng, tương đương 0,3% tổng nguồn lực 40.000 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy doanh nghiệp rất khó tiếp cận gói hỗ trợ vì phải đáp ứng nhiều tiêu chí.

Một rào cản khác khiến nhiều doanh nghiệp e ngại tham gia gói hỗ trợ lãi suất 2% là các thủ tục liên quan đến hậu kiểm, thanh tra, kiểm toán về sau. Ngay ngân hàng cũng cân nhắc về chi phí phải bỏ ra để theo dõi hồ sơ, sổ sách và các quy định liên quan đến kiểm tra, hậu kiểm, nên không chỉ doanh nghiệp mà phía ngân hàng đều e ngại khi tiếp cận gói hỗ trợ lãi suất 2%.

NHNN đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho việc tiếp cận gói hỗ trợ 2% lãi suất như việc xem xét lại tiêu chí “có khả năng phục hồi” của doanh nghiệp. Trong khi đó, các chuyên gia lại cho rằng: để gói hỗ trợ đến doanh nghiệp thuận lợi, trước hết phải phát huy vai trò hỗ trợ từ NHNN và các NHTM.

Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ có hiệu lực đến cuối năm 2023, và theo thực tế hiện nay, thì khả năng giải ngân không đạt. Do đó Chính phủ, Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, có phương án điều chuyển nhiệm vụ chi hỗ trợ lãi suất sang hình thức, chính sách khác như hỗ trợ về thuế hoặc xem xét chuyển sang cho vay nhà ở xã hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền