Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên kiểm soát lạm phát, chống suy thoái kinh tế

Chiều 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế tại Việt Nam để thảo luận vấn đề giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn ra rất nhanh, tác động sâu sắc, toàn diện đến kinh tế - xã hội các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu liên tục được điều chỉnh giảm. Các chính sách khác về năng lượng, lương thực, xuất nhập khẩu của các nước cũng có sự điều chỉnh rất nhanh, rất khác nhau. Lạm phát tiếp tục tăng, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến suy thoái toàn cầu.

Sau khi lắng nghe ý kiến, khuyến nghị của các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong điều hành kinh tế vĩ mô, tuyệt đối không được chủ quan, phải nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, tăng cường năng lực phân tích, dự báo; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành; sử dụng chủ động, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các công cụ chính sách để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững. 

Đây là một mục tiêu ưu tiên vừa mang tính cấp bách, vừa mang tầm chiến lược và cũng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian còn lại năm 2022 và những năm tiếp theo.