Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7 triệu đồng/tháng

Tổng cục Thống kê cho biết, quý III-2023, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,1 triệu đồng/người/tháng, tiếp tục tăng so với quý trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, con số này là 7 triệu đồng, tăng 6,8%, tương ứng tăng 451 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý III, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,1 triệu đồng, cao gấp 1,37 lần thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (5,9 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 8,6 triệu đồng cao gấp 1,39 lần khu vực nông thôn (6,2 triệu đồng).

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước quý III - 2023 ước tính là 52,4 triệu người, tăng 92,6 nghìn người so với quý trước và tăng 546 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 760 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Lao động có việc làm quý III - 2023 ước tính là 51,3 triệu người, tăng 87,4 nghìn người so với quý trước và tăng 523,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, lao động có việc làm tăng 776 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III-2023 là 2,3%, không đổi so với quý trước và tăng 0,02 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

(*) Nguồn: An ninh thủ đô

Nhật Linh