Thời tiết 12/01/2022: Miền Trung mưa vài nơi, Tây Nguyên và Nam bộ trời nắng

Miền bắt tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp trong khi Tây Nguyên và Nam bộ trời nắng.

quảng cáo