Thanh tra Chính phủ đóng góp tích cực trong phòng chống tham nhũng

Sáng 6/1 tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, toàn ngành đã triển khai 8.514 cuộc thanh tra hành chính và 222.629 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 85.998 tỷ đồng, 8.777 ha đất.

Bám sát định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2023 thanh tra chính phủ sẽ tiếp tục đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Ngọc Tuấn