Sửa đổi Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Quốc hội, là phương thức "kiểm soát quyền lực" có tính nền tảng, trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân cần bảo đảm khắc phục được những vướng mắc hiện tại, đáp ứng được yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương trong Hội thảo tham vấn ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, được tổ chức tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, đây là một dự thảo luật khó, tác động đến nhiều đối tượng từ các cơ quan Trung ương và địa phương và các lĩnh vực của đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội. Do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động giám sát và công tác lập pháp; mối quan hệ giữa đổi mới hoạt động giám sát và đổi mới tổ chức, bộ máy; Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Luật phải có tính kế thừa, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm, mô hình giám sát của nghị viện một số nước.

Về phạm vi sửa đổi của dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhận định luật cần tập trung vào những vấn đề nổi cộm, đã nhận diện được để cải tiến, nâng cao hiệu quả giám sát.

Một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn các quy định về sự liên thông trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân các tỉnh để tăng hiệu quả giám sát.

Trong năm 2023, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề nóng, kiến nghị được nhiều giải pháp kịp thời, được đông đảo cử tri hoan nghênh. Với việc sửa đổi luật lần này, hoạt động giám sát sẽ tiếp tục là trọng tâm, then chốt trong quá trình đổi mới hoạt động của Quốc hội; đồng thời sẽ lan tỏa tinh thần đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội tới giám sát của HĐND tại các địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải -

Thế Anh