Sớm hoàn thành cuốn sách Lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam tập 5

Sáng 27/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì làm việc với các cơ quan về việc biên soạn, xuất bản cuốn sách “Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5 (giai đoạn 2011-2026)” và Bổ sung Nội dung về lịch sử 50 năm Quan hệ Quốc hội Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào chương trình nghiên cứu khoa học năm 2024.

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam về xây dựng cuốn sách “Lịch sử Quốc hội Việt Nam tập 5 (giai đoạn 2011-2026), Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã phối hợp với các cơ quan dự kiến nội dung cuốn sách. Theo đó, sách được biên soạn theo quá trình lịch sử gắn với hoạt động của từng nhiệm kỳ Quốc hội, khẳng định vai trò của Quốc hội với bề dày truyền thống vẻ vang 80 năm đang không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển, hoạt động ngày càng dân chủ, hiệu lực, hiệu quả. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh đây là cuốn sách lịch sử của Quốc hội có yêu cầu rất cao về mặt chuyên môn và chính trị, xã hội, do đó, công việc đặt ra cần phải khẩn trương. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là tập phản ánh giai đoạn lịch sử trong công cuộc đổi mới của đất nước, do đó, nội dung cần đi vào chiều sâu đi cả về phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng một xã hội hiện đại, văn minh. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong quá trình soạn thảo cần đặc biệt chú ý lịch sử Quốc hội phải đặt trong tổng thể lịch sử Đảng, Nhà nước, mỗi hoạt động của Quốc hội đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống.  

Cũng tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến về việc biên soạn cuốn sách lịch sử 50 năm Quan hệ Quốc hội Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Linh -

Anh Đức