Sẽ nới tiêu chí mua nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng cho biết Dự Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ nới tiêu chí về cư trú, thu nhập, giúp người dân dễ tiếp cận hơn

Dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở sẽ bỏ yêu cầu về cư trú. Tiêu chí về mức thu nhập cũng sẽ được nâng cao hơn. Diện tích nhà ở nếu trước đây quy định trung bình phải dưới 10 m2/người thì có thể xem xét nâng lên 15 m2. Dự luật cũng tập trung nhóm chính sách dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. UBND cấp tỉnh có thể quyết định dành 20% quỹ đất trong dự án nhà thương mại cũng như dành quỹ đất ở dự án độc lập để phát triển nhà ở xã hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam