Sáu tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương hoàn thành nhiều nhiệm vụ xuất sắc

Sáng 25/7, tại Hà Nội, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật như: Thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là chủ trương, đối sách bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai sâu rộng, hiệu quả các chiến lược, đề án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng. 

Đặc biệt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên nắm chắc dự báo đúng tình hình các tình huống trong và ngoài nước, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các ban, bộ, ngành triển khai hiệu quả về chính trị quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đảm bảo biên giới, biển đảo. 

Trong 6 tháng còn lại của năm 2022, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo toàn quân nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao năng lực dự báo, tham mưu với Đảng và nhà nước các tình huống về quân sự quốc phòng, không để bất ngờ, bị động. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp Quốc phòng với kinh tế xã hội. Tiếp tục củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ quân khu, khu vực vững chắc; Duy trì nghiêm trực quản lý vùng trời, vùng biển, đảm bảo an ninh lãnh thổ quốc gia; kiểm soát chặt chẽ đẩy mạnh trinh sát điện tử tác chiến không gian mạng đảm bảo không gian liên lạc, cơ yếu cho các nhiệm vụ; Đẩy mạnh huấn luyện đào tạo sát thực tế, đúng phương châm, nguyên tắc, quan điểm các mối kết hợp; tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị , quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tích cực đổi mới nâng cao sức chiến đấu, đấu tranh, phản bác các luận điểm sai trái thù địch.

Thực hiện : Diệu Huyền Vũ Hiếu