Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Để phục vụ nội dung của phiên họp thứ 33 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chiều nay 9/5, thường trực Ủy ban pháp luật phối hợp với các cơ quan để cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc bất cập về thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết 110 của Quốc hội về xem xét, xử lý kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của Chính phủ, Việc xem xét, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 110 đã huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đối với các nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, vướng mắc được chỉ ra mà chưa hoàn thành việc xử lý, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện theo đúng chỉ đạo của Quốc hội.

Đối với các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã có trong chương trình công tác năm 2024 thì đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo đúng hoặc sớm hơn kế hoạch; đối với các văn bản chưa có trong chương trình công tác mà việc xử lý không phụ thuộc vào tiến độ sửa Luật thì các bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, bổ sung đề xuất xây dựng văn bản để trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử lý ngay trong năm 2024, nửa đầu năm 2025.

Thùy Linh -

Đức Minh