Bổ sung danh mục vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng 5/5, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” đã làm việc với Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Đỗ Quang Thành làm trưởng đoàn.

Thực hiện Nghị quyết 19, thành phố Đồng Xoài đã tiến hành sát nhập 2 trường tiểu học, xoá 4 điểm trường lẻ. Thực hiện mô hình Trung tâm y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác. Thực hiện hợp nhất Trạm trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm chăn nuôi – Thú y, Trạm khuyến nông thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND thành phố.

Giai đoạn 2018-2023, thành phố đã tinh giản biên chế với 71 viên chức. Tuy nhiên, hiện nay số lượng biên chế cấp huyện được giao ít, trong khi hàng năm phải thực hiện tinh giản biên chế nên UBND thành phố Đồng Xoài kiến nghị sớm có hướng dẫn, bổ sung danh mục một số vị trí việc làm còn thiếu tại các đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, đề nghị các bộ ngành, trung ương sớm có hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để địa phương triển khai thực hiện.

Sau khi lắng các ý kiến, Phó Chủ nhiệm UB QPAN Đỗ Quang Thành cho biết Đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để nghiên cứu, đề xuất giải pháp. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác, Đoàn giám sát sẽ trao đổi, làm việc với các Bộ, ngành có liên quan và Chính phủ để xem xét và kịp thời có hướng xử lý. 

Thanh Hải -

Đức Minh