Quốc hội họp tập trung để kiện toàn nhân sự, biểu quyết các nội dung kỳ họp

Sáng 13/5, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ họp tập trung do hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Việc này sẽ bảo đảm điều kiện để tiến hành các phiên họp về nhân sự và hoạt động biểu quyết các nội dung của kỳ họp. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sau khi Chính phủ có đề nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, Tổng Thư ký Quốc hội đã bố trí vào dự kiến chương trình kỳ họp một số nội dung như Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Việc tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng; việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Đối với 3 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ, hồ sơ tài liệu cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định có bổ sung vào chương trình kỳ họp hay không.

Ngoài ra, trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến góp ý, Quốc hội sẽ bố trí tăng thời gian trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ 20 phút lên 25 phút; đồng thời sẽ bổ sung bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp cho một số nội dung quan trọng khác.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH đề nghị cần khẩn trương chuẩn bị, kịp thời gửi trước và cập nhật liên tục tài liệu cho các đại biểu Quốc hội để đảm bảo thời gian nghiên cứu, khắc phục tình trạng chậm gửi tài liệu của các cơ quan

Hoàng Hương