Tổng Thư ký Quốc hội: Nhiều đổi mới trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV

Đề hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như công tác chuẩn bị cho kỳ họp, phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Một số câu hỏi của PV Truyền hình Quốc hội trong cuộc trao đổi với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường:

Thưa ông, việc Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường đầu tiên đang nhận được sự quan tâm của cử tri và nhân dân cả nước. Xin ông cho biết lý do để Quốc hội tiến hành kỳ họp này?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: "Kỳ họp bất thường này để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, cũng như giúp chúng ta thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống cũng như các chủ trương của Bộ chính trị. Kỳ họp này giải quyết 4 nội dung cực kỳ cấp bách. Nếu chúng ta để những nội dung này cho Kỳ họp thường kỳ nghĩa là đến tháng 5 mới có thể xem xét, quyết định thì tất cả mọi chuyện sẽ chậm đi 5 tháng cho quyết sách, đồng nghĩa triển khai vào thực tế sẽ chậm đi hàng năm trời…"

Nhiều vấn đề được đặt ra khi cả kỳ họp được tiến hành theo hình thức trực tuyến, nhất là công tác chuẩn bị về nội dung, công tác tổng hợp ý kiến, việc biểu quyết điện tử. Xin ông cho biết, công tác chuẩn bị đã được tiến hành như thế nào?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Chuẩn bị về nội dung, công tác chuẩn bị về điều kiện đảm bảo và phục vụ cũng như hạ tầng kỹ thuật, an ninh an toàn đã hoàn tất. Công tác tổng hợp ý kiến, biểu quyết điện tử của các vị Đại biểu Quốc hội đã được rà soát kỹ lưỡng. Công tác đảm bảo cơ sở vật chất đặc biệt là phòng chống dịch đã được chuẩn bị chặt chẽ.”

Kỳ họp chưa có tiền lệ này thể hiện sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội vậy xin Tổng thư ký Quốc hội chia sẻ thêm về những định hướng trong công tác đổi mới hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường: Có rất nhiều nội dung cần đổi mới trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV như đổi mới nội quy Kỳ họp, đổi mới quy chế làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đổi mới những hoạt động của Quốc hội theo hướng chủ động từ sớm, từ xa….”