Phát động cuộc thi viết về đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở

Sáng 15/2, Bộ Công an đã phát động cuộc thi viết với chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở” và ra mắt giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cuộc thi với mục đích tuyên truyền chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn; tuyên truyền hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Khi dân cần, khi dân khó có Công an". Đây là dịp để các cây bút tham gia viết các tác phẩm dự thi dưới các góc nhìn đa chiều, phản ánh trung thực, sinh động về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân tại cơ sở. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ sau lễ phát động đến hết tháng 2/2024; và trao giải vào tháng 3/2024. Dịp này, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an cũng chính thức ra mắt giao diện mới góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin tuyên truyền của Bộ trên internet.

Việt Hà