Pháp thắt chặt an ninh trước quyết định quan trọng về cải cách lương hưu

Hội đồng Hiến pháp Pháp chuẩn bị đưa ra phán quyết về việc liệu kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu của chính phủ có phù hợp với các quy định của hiến pháp hay không. Trước tình hình đó, cảnh sát đã được huy động và an ninh được thắt chặt hơn.

An ninh đã được thắt chặt trước tòa nhà Hội đồng gần bảo tàng Louvre, Pháp trước thời điểm Hội đồng Hiến pháp đưa ra phán quyết quan trọng về cải cách lương hưu. Trước đó, khoảng 380.000 người đã tham gia cuộc tổng đình công toàn quốc lần thứ 12 do các nghiệp đoàn tại Pháp tổ chức nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ. Cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Hiến pháp của Pháp dự kiến đưa ra phán quyết đối với kế hoạch cải cách vào tối 14/4. Cụ thể, hội đồng sẽ quyết định có phê duyệt kế hoạch cải cách hưu trí gây tranh cãi hay không, hoặc bác một phần nội dung cải cách. Bên cạnh đó, hội đồng cũng sẽ ra phán quyết về đề xuất của phe cánh tả nhằm tiến hành trưng cầu ý dân đối với dự luật thay thế để giới hạn độ tuổi nghỉ hưu ở tuổi 62.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam