Nông nghiệp Việt Nam: Luật HTX sửa đổi - Xây dựng hệ sinh thái tổ chức kinh tế hợp tác mạnh

Hiện cả nước có 28.000 hợp tác xã (HTX) trong đó có gần 19.000 HTX nông nghiệp hơn 9.400 HTX phi nông nghiệp. Hầu hết các HTX, Liên hiệp HTX thành lập mới và chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đều xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể và đạt nhiều kết quả tích cực, dù vậy không thể phủ nhận trong bối cảnh nhiều biến động, Luật HTX hiện hành xuất hiện nhiều điểm không còn phù hợp.

Tại Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV này, Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi đã được trình Quốc hội với mục tiêu xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác xã trong tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế, loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới một số vấn đề được quan tâm trong lần sửa đổi Luật lần này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!