Những nội dung được Quốc hội quyết định mang tính căn cơ, chiến lược, lâu dài

Ngay sau phiên bế mạc đã diễn ra Họp báo công bố kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua các nội dung quan trọng, gồm: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam. Quốc hội cũng đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đặc biệt, Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường , việc Quốc hội thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp hết sức quan trọng của nhiệm kỳ.

Tại buổi họp báo, những điểm mới trong các Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua nhận được sự quan tâm của đông đảo báo giới và được các đại biểu tham gia họp báo trả lời:

Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024 - năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài./. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Thế Anh -

Tùng Dương