Giải trình việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao

Chiều 18/1, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013 - 2023”. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo.

Phiên giải trình được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực tế ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật; đồng thời, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật và các giải pháp thúc đẩy phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở Trung ương và địa phương theo hướng đồng bộ, hiện đại, bản sắc, hiệu quả, bảo đảm công bằng và đáp ứng nhu cầu tham gia, hưởng thụ văn hóa, thể dục, thể thao của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, phân tích, đánh giá đúng thực tế những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân; xác định cụ thể trách nhiệm; từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao trong thời gian tới.

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã tập trung vào những vấn đề mà cử tri, Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm như: quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao, đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực xã hội; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết chế văn hóa, thể thao, vấn đề triển khai NĐ 151 về quản lý, sử dụng tài sản công....

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Thế Anh