Nhiều tác động tích cực từ chuyên đề giám sát tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021", đã tác động tích cực đến việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là việc tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước…

Đây là khẳng định của các đại biểu khi cho ý kiến thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2022 tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 Ủy ban Pháp luật diễn ra sáng 28/9 tại Ninh Bình.

Theo Phó Tổng thanh tra chính phủ Trần Ngọc Liêm, sau đợt giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thì tỷ lệ người đứng đầu các cơ quan thực hiện tiếp dân đã tăng lên rõ rệt.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ và các cơ quan trong năm 2022, đồng thời cũng cho rằng, có được những chuyển biến tích cực trong công tác này, một phần do UBTVQH tiến hành giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, các ý kiến đại biểu cũng đề nghị Chính phủ bổ sung số liệu về công tác tiếp công dân của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước, các vụ việc đã được thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước chỉ đạo giải quyết thông qua tiếp công dân; chỉ rõ những cơ quan, địa phương có tỷ lệ thủ trưởng tiếp công dân thấp để yêu cầu chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thùy Linh Anh Tuấn