Nghe Cục điều tiết điện lực nói về thay đổi khung giá bán lẻ điện bình quân

Chính phủ vừa phê duyệt Quyết định 02/2023 điều chỉnh khung giá bán lẻ điện bình quân, tăng thêm từ 220 - 537 đồng/kWh do khung mức giá bán lẻ điện hiện tại không còn phù hợp với bối cảnh và chưa phản ánh sự biến động của các thông số đầu vào cấu thành giá điện.

Đây là cơ sở để tính toán mức tăng giá bán lẻ điện. Cụ thể những thay đổi khung giá bán lẻ điện sẽ như thế nào và cách tính bậc giá bán lẻ điện sẽ ra sao? Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục Trưởng Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công thương. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!