Nga cân nhắc việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc khi thời hạn chót đang đến gần

Nga hôm nay 17/5 cho biết vẫn đang cân nhắc về việc liệu có nên tiếp tục gia hạn Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen hay không, để đảm bảo các lợi ích của mình.

Tuyên bố của Nga đưa ra trong bối cảnh chỉ còn 1 ngày nữa, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen sẽ hết hạn.

Nga đã tuyên bố không đàm phán gia hạn thỏa thuận sau ngày mai 18/5, nếu như không có tiến triển trong giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống liên quan đến việc kết nối thanh toán, nguồn cung máy móc và bảo hiểm. Trong khi đó, Liên hợp quốc đã tiến hành nhiều cuộc thảo luận với các bên tham gia thỏa thuận trong nỗ lực gia hạn và có những cải tiến cần thiết để thỏa thuận hoạt động hiệu quả.

QT