Nạn nhân bị bạo lực gia đình là nam giới có xu hướng tăng

Để phục vụ cho việc thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Thường trực Ủy ban Xã hội đã làm việc với một số Bộ, ngành về nội dung này.

Theo Báo cáo từ Bộ Lao động thương Binh và xã hội: năm 2023 có trên 3.100 hộ xảy ra bạo lực gia đình. So với năm 2022 tỷ lệ nạn nhân bị bạo lực gia đình là nữ có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao chiếm trên 80% và ở chiều ngược lại tỷ lệ nạn nhân là nam giới có xu hướng tăng.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Tuy nhiên vẫn còn những khó khăn tồn tại trong nhiều năm như tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách làm công tác bình đẳng giới mà thay vào đó là cán kiêm nhiệm nhiều… Bên cạnh đó, công tác thống kê, thông tin, báo cáo về bình đẳng giới còn chưa tốt. Qua nhiều năm, có những chỉ tiêu vẫn chưa đong đếm được; trách nhiệm của các Bộ, ngành trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia vẫn còn hạn chế. Bạo lực trên không gian mạng có xu hướng gia tăng và nạn nhân phần nhiều là phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế, đề nghị cần có giải pháp để giải quyết tình trạng này.

Cùng với đó, các ý kiến đề nghị cần sớm tổng kết 17 năm thi hành Luật Bình đẳng giới, từ đó có sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh -

Đức Minh