Cần có chế tài mạnh hơn để xử lý các vụ bạo lực gia đình

Sáng 20/3, Thường trực Ủy ban Xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Theo đó, 7/8 chỉ tiêu về bình đẳng giới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách đã đạt được yêu cầu.

Theo số liệu tổng hợp, năm 2023 có trên 3.100 hộ xảy ra bạo lực gia đình. Trong đó bạo lực thân thể là hình thức phổ biến nhất với trên 1.500 vụ, bạo lực tình thần trên 1.400 vụ, bạo lực kinh tế 230 và bạo lực tình dục 110 vụ. So với năm 2022 tỷ lệ nạn nhân bị bạo lực gia đình là nữ có chiều hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao chiếm trên 80%.

Cơ bản tán thành với báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Anh Trí cho rằng, vấn đề bạo lực gia đình vẫn đang ở tình trạng, phức tạp, khó xử, do đó, đề nghị cần phải có quy định cụ thể hơn xử lý tình trạng này.  

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry đề nghị cần quan tâm giải quyết những tồn tại hạn chế đã được nêu nhiều lần trong báo cáo. Đại biểu cho rằng các chỉ số đánh giá về bình đẳng giới đối với đồng bào dân tộc thiểu số khá mờ nhạt, do đó, đề nghị cần tách bạch số liệu để có đánh giá cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cần lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Thùy Linh -

Đức Minh