Muốn thực hiện triệt để DPPA, phải tính đúng, tính đủ giá truyền tải

Hiện nhiều doanh nghiệp trong nước có nhu cầu sử dụng năng lượng sạch với tổng công suất khoảng 1000 MW. Tuy nhiên cơ chế mua bán điện hiện nay với chỉ 1 người mua và 1 người bán duy nhất là EVN không cho phép doanh nghiệp thỏa mãn nhu cầu này. Chiều 24/4, Bộ Công Thương lấy ý kiến doanh nghiệp về Cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA. Cơ chế này sẽ cho phép doanh nghiệp mua điện mặt trời và điện gió trực tiếp từ nhà sản xuất điện mà không cần thông qua EVN.

Góp ý xây dựng DPPA, Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam đề nghị cho phép giá mua bán điện trực tiếp được thỏa thuận giữa người mua và người bán mà không phải thông qua sàn giao dịch cạnh tranh.

Về đề nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, để thực hiện DPPA triệt để như doanh nghiệp đề nghị thì giá điều độ, truyền tải phải được tính đúng, tính đủ. Với thực tế hiện nay thì chưa thể xem xét đề nghị này.

Theo Dự thảo về DPPA chỉ có các dự án phát điện mặt trời và gió nằm trong quy hoạch mới được bán điện trực tiếp. Có ý kiến doanh nghiệp đề nghị cho phép các dự án nằm ngoài quy hoạch cũng được thực hiện cơ chế này.

Cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA cho phép doanh nghiệp mua điện tái tạo mua điện trực tiếp của đơn vị phát điện mặt trời hoặc gió. Việc cấp điện có thể trực tiếp thông qua đường dây riêng do các nhà máy tự xây dựng hoặc gián tiếp qua hình thức thuê lưới truyền tài của EVN.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Xuân Tiến -

Hoàng Minh