Một Trung tâm Y tế ở Đồng Nai không có kinh phí để mua thuốc, vật tư

Ngày 17/11, Sở Y tế Đồng Nai cho biết đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom về việc không có kinh phí mua thuốc, vật tư, hóa chất để phục vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, tính đến ngày 31/10/2022, đơn vị còn nợ các nhà cung cấp vật tư y tế hơn 22,3 tỷ đồng. Trong khi đó, từ năm 2018 đến cuối tháng 9/2022, Trung tâm chưa được giải quyết tổng số chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng số tiền là hơn 29,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm y tế cũng không có kinh phí để trả lương và các khoản đóng góp theo lương, chi trả chế độ cho cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị từ quý 4/2022. Theo Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom, nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này thêm một thời gian nữa thì đơn vị không thể hoạt động khám, chữa bệnh phục vụ người dân được.