Miền quê đáng sống: Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc là vùng đất có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, là một trong những nơi của người Việt cổ, gắn với nền văn hóa văn minh sông Hồng, nơi sinh ra những con người luôn có khát vọng đổi mới sáng tạo, bứt phá, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung. Kế thừa dòng chảy truyền thống ấy và trên cơ sở chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, theo tinh thần Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã cùng thể hóa bằng Nghị quyết 15 năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người tỉnh Vĩnh Phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, và Nghị quyết 19 năm 2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu với khát vọng xây dựng các vùng nông thôn thành miền quê đáng sống.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Bích Nhung