Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Có nên quy định về kiểm toán hợp tác xã?

Chiều nay, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã thẩm tra chính thức Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đây là dự án luật đã được Ủy ban Kinh tế thẩm tra sơ bộ và được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022.

Nhóm chính sách nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến là mở rộng thị trường, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo động lực cho Hợp tác xã phát triển và hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành Hợp tác xã. 

Liên quan đến nhóm chính sách nâng cao khả năng huy động vốn, về quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã, một số ý kiến cho rằng quỹ này sẽ giúp HTX tiếp cận nguồn vốn trong bối cảnh khả năng tiếp cận tín dụng khó khăn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần làm rõ nguồn, cơ chế hình thành, cơ quan quản lý quỹ để đảm bảo công khai, minh bạch và không bị mất vốn khi hoạt động không hiệu quả.

Ông NGUYỄN VĂN MẠNH - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Vĩnh Phúc: "Những hợp tác xã không có nhiều khả năng tiếp cận vốn từ các NH thương mại thì quỹ này rất tốt. Tại Vĩnh Phúc cũng có quỹ này do liên minh Hợp tác xã chủ trì…"

Ông VŨ TUẤN ANH - Ủy viên Thường trực Ủy Ban tài chính, Ngân sách: "Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã hoạt động như ngân hàng tức là cho vay, bảo lãnh, huy động vốn, trong chức năng quỹ phát triển Hợp tác xã  cần rà soát lại, chứ không lại thêm một quỹ, và nếu không làm cẩn thận thì lại mất vốn".

Trong quá trình triển khai Luật Hợp tác xã 2012, nhiều Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện chưa đúng các quy định về mặt kế toán, quản lý tài chính và hệ thống các báo cáo tài chính. Điều này cũng dẫn đến công tác quản lý nhà nước về Hợp tác xã còn nhiều hạn chế. Các Hợp tác xã không đủ điều kiện để hoàn thiện thủ tục vay vốn và tiếp cận các dự án hỗ trợ, đầu tư. Một số ý kiến cho rằng Luật Hợp tác xã sửa đổi bổ sung một Chương về Kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là cần thiết và cần quy định hướng coi kiểm toán như một dịch vụ công.

Ông NGUYỄN NGỌC BẢO - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: "Việc giải thể một doanh nghiệp tư nhân rất bình thường nhưng giải thể một HTX không bình thường vì tác động đến chính trị, xã hội cho nên rất cần công cụ của Nhà nước là công cụ kiểm toán, để tăng cường kiểm toán để hỗ trợ quản trị, đánh giá rủi ro và công cụ để cung cấp thông tin cho nhà nước hoạch định chính sách".

Một số ý kiến cũng cho rằng kiểm toán Hợp tác xã là rất cần thiết nhằm tạo sự minh bạch và phản ánh sức khỏe của Hợp tác xã cho các thành viên và các đối tác của HTX, giúp Hội đồng quản trị và Ban giám đốc quản lý, điều hành hiệu quả, tạo điều kiện để Hợp tác xã huy động vốn từ các tổ chức tín dụng bên ngoài và là cơ sở để Nhà nước hỗ trợ cho Hợp tác xã.

Thực hiện : Thanh Nga Vũ Hiếu