Long An: Cần làm rõ việc thực hiện tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc

Cần làm rõ việc thực hiện tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc; các quyết định dự án đầu tư vượt quá khả năng bố trí vốn dẫn đến không hoàn thành theo đúng thời gian quyết định đầu tư,…

Đây là các nội dung được Đoàn công tác số 2 giám sát việc thực hiện Chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 do ông Nguyễn Phú Cường – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội làm phó trưởng đoàn đề nghị UBND tỉnh Long An giải trình. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, giai đoạn 2016-2021, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 92.850 tỷ đồng; Tỷ lệ giải ngân cả giai đoạn đạt cao tới 99,8%. Về việc quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2016-2021, trên địa bàn tỉnh đã thu hồi chủ trương đầu tư 117 dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 2.038ha. Về thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, sau khi sắp xếp đã giảm 144/825 đơn vị sự nghiệp, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp hiện nay giảm 3.225 người so với số lượng người làm việc được giao năm 2015.

Các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Long An về triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Đồng thời, đề nghị tỉnh giải trình một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc.

Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG – Phó cục trưởng cục thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực III, TTCP: “Tỉnh nên báo cáo rõ hiện trạng thực tế việc bố trí diện tích làm việc của các chức danh tại các cơ quan tổ chức đơn vị. Từ đó sẽ đánh giá việc thực hiện so với QĐ 147/1999; QĐ 260/2006 của TTCP; NĐ 152/2017. Cơ chế định mức từng chức danh, vị trí nó thế nào vì nó liên quan đến việc lập dự án đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán.”

Đoàn giám sát đề nghị tỉnh Long An giải trình thêm các quyết định dự án đầu tư vượt quá khả năng bố trí vốn dẫn đến không hoàn thành theo đúng thời gian quyết định đầu tư.

Ông VŨ HỒNG HẢI – Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính: “Địa phương báo cáo là đã khắc phục rồi. Báo cáo của tổ công tác nêu vẫn còn tính thời sự vì chắc chắn đến giai đoạn này sẽ còn những cái khó để khắc phục được vì chúng ta còn phụ thuộc vào vốn của TW, của các đơn vị khác.”

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cũng đề nghị tỉnh Long An làm rõ như quản lý điều hành chi ngân sách; việc sắp xếp lại, quản lý nhà đất công sản; tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô; việc sắp xếp quản lý sử dụng xe công,…
 

Thực hiện : Mỹ Tho Văn Quyền