Kiến nghị sớm kiện toàn chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Sáng 5/7, tại trụ sở HĐND - UBND TP. Hà Nội, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI khai mạc để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố tham mưu với Thành ủy kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ quan tâm công tác cán bộ đối với Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là chức danh Chủ tịch UBND Thành phố. 

Đồng thời, đề nghị UBND Thành phố kiến nghị với Chính phủ sớm phê duyệt phương án di dời các cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu vực nội đô; có giải pháp ổn định giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công; có chính sách đặc thù thực hiện các công trình trọng điểm; đầu tư kinh phí để tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thủ đô... Cùng với đó, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành nhanh chóng thực hiện các nội dung quan trọng khác.