Khuyến khích xã hội hóa đầu tư trường mầm non tại các khu công nghiệp

Bên cạnh cơ chế khuyến khích để phát triển cơ sở mầm non tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cần phải quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm về cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc trẻ và chất lượng đội ngũ giáo viên.

Đây là nội dung được đưa ra tại buổi giám của Ủy ban Văn hóa Giáo dục về việc thực hiện, chính sách pháp luật đối với giáo dục mầm non (GDMN)  tại khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Theo báo cáo, toàn tỉnh Bắc Giang có 5 KCN đang hoạt động, trong đó có 366 cơ sở GDMN ở KCN với 108 cơ sở công lập, 258 cơ sở ngoài công lập.

Với việc tăng dân số cơ học trong những năm qua dẫn đến tình trạng số trẻ trong độ tuổi đi học mầm non có nhu cầu tăng nhanh. Để giảm áp lực với quy mô trường lớp, địa phương đã có nhiều chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư phát triển GDMN ngoài công lập, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tuy nhiên hiện nay việc thu hút đầu tư vẫn còn hạn chế.

Ông TẠ VIỆT HÙNG, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang: “Vấn đề làm thế nào để các doanh nghiệp hoặc cụm doanh nghiệp để họ đầu tư xây dựng nhà trẻ cho công nhân của chính nhà máy cụm hoặc trong KCN đó. Cũng là chỉ đạo để định hướng, vận động trong giai đoạn tiếp theo. Bởi vì ngay cả việc thu hút đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân cũng là một vấn đề, có kèm theo các thiết chế văn hóa, giáo dục….”.

Bên cạnh cơ chế khuyến khích để phát triển cơ sở mầm non độc lập tư thục, cần phải quản lý chặt nhằm bảo đảm về cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc trẻ và chất lượng đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, quan tâm liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng trường mầm non, phục vụ cho chính con em công nhân của họ, giúp thu hút, giữ chân lao động.

Bà HOÀNG THỊ DINH, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Với chức năng chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn về mặt quản lý cũng như thực hiện chuyên môn đối với giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt nhóm lớp độc lập tại các khu công nghiệp để đảm bảo an toàn trong nuôi dạy trẻ”.

Địa phương cũng kiến nghị cần ban hành tài liệu hướng dẫn hỗ trợ thực hiện công tác quản lý đối với các nhóm trẻ độc lập tư thục; quan tâm vốn kinh phí sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện gắn các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đề án phát triển giáo dục mầm non, trong đó có giáo dục mầm non ngoài công lập, giáo dục mầm non khu công nghiệp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh, nội dung, kết quả đợt giám sát sẽ là căn cứ thực tế quan trọng để Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có những tham mưu, đề xuất phù hợp với Quốc hội về GDMN ở KCN. Từ đó, xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách nhằm phát triển, phát huy hiệu quả của bậc học này.

Đức Minh